ในขณะที่ทำการจองกรุณาระบุสถานที่ในการรับสินค้า (เครื่อง pocket wifi)
(การคืนสินค้านั้น เพียงแค่นำสินค้าหย่อนลงในตู้ไปรษณีย์ภายในประเทศญี่ปุ่น)
รายละเอียดของสถานที่รับสินค้าภายในสนามบินปรากฎอยู่ด้านล่าง

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1

成田国際空港 第一ターミナル

สถานที่ : เคาน์เตอร์อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 South Wing
* ไม่สามารถรับ – ส่งคืนเครื่องที่ North wing ได้
เวลาเปิดทำการ : ตั้งแต่เวลา 06:30 น. ถึงเวลาที่เครื่องบินลงจอดเที่ยวสุดท้าย
หากท่านมีความประสงค์จะรับสินค้า (เครื่อง pocket wifi) นอกเหนือจากเวลาที่ระบุแล้วนั้น กรุณาติดต่อสอบข้อมูลถามเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานนาริตะ อาคาร 2

成田空港第2ビル

ตำแหน่ง : ล็อบบี้อาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1
เวลาเปิดทำการ : ตั้งแต่เวลา 6.30 น. ถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้าย
หากท่านมีความประสงค์จะรับสินค้า (เครื่อง pocket wifi) นอกเหนือจากเวลาที่ระบุแล้วนั้น กรุณาติดต่อสอบข้อมูลถามเพิ่มเติม

สนามบินฮาเนดะ

สถานที่: อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 1 Market Place
เวลาให้บริการ: จ-ศ 9:00-17:00 (หยุด ส อา วันหยุดราชการ)
หากท่านมีความประสงค์จะรับสินค้า (เครื่อง pocket wifi) นอกเหนือจากเวลาที่ระบุแล้วนั้น กรุณาติดต่อสอบข้อมูลถามเพิ่มเติม

สนามบินชิโทเซะ

สถานที่: อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1
เวลาให้บริการ: 9:00-17:00
หากท่านมีความประสงค์จะรับสินค้า (เครื่อง pocket wifi) นอกเหนือจากเวลาที่ระบุแล้วนั้น กรุณาติดต่อสอบข้อมูลถามเพิ่มเติม

สนามบินคันไซ

Location: Kansai Airport Baggage Service (KABS) counter next to the check-in counter on the 1st floor of Kansai International Airport Terminal 1 Building.
Business Hours: 6:30 – 22:30
หากท่านมีความประสงค์จะรับสินค้า (เครื่อง pocket wifi) นอกเหนือจากเวลาที่ระบุแล้วนั้น กรุณาติดต่อสอบข้อมูลถามเพิ่มเติม

สนามบินนะฮะ

สถานที่: บริเวณล็อบบี้ชั้น 1
เวลาให้บริการ: 9:00-17:00
หากท่านมีความประสงค์จะรับสินค้า (เครื่อง pocket wifi) นอกเหนือจากเวลาที่ระบุแล้วนั้น กรุณาติดต่อสอบข้อมูลถามเพิ่มเติม